સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
ધર્મ અને સંસ્કૃતિ :-
 
        ઈ.સ. ૧ર૭૬માં ધોળકાના રાજવી વીર ધવલે વસ્તુપાલ અને તેજપાલને મંત્રીપદે નીમ્યા ત્યારથી તેઓએ સુંદર વહીવટ ચલાવીને ભવ્ય જૈન મંદિરોનું નિર્માણ કર્યું હતું અને ત્યારથી ધોળકા જૈન પ્રવૃતિનું કેન્દ્ર બન્યું. વસ્તુપાલ અને તેજપાલે વિધ્યાપ્રચારને સૌથી વધુ વેગ આપ્યો. વસ્તુપાલ કે વીર યોધ્ધો અને નિપુણ રાજપુરુષ હોવા ઉપરાંત સાહિત્ય વિવેચક અને કવિ હતો. તેણે અનેક મહાકાવ્યો, સ્ત્રોતો, સુભા‍ષિતો તથા સુકિતઓ લખ્યાં હતાં.
 
      વિક્રમનાં તેરમાં શતકના ઉતરાર્ધમાં અને ચૌદમાં શતકના પૂર્વાર્ધમાં ગુજરાતના જે મૂલ્યવાન સંસ્કૃતિ સાહિત્ય રચાયું છે તે મોટે ભાગે વસ્તુપાલના વિદ્યામંડળની દેણ હતી. આ સમયે વસ્તુપાલના સંપર્કમાં આવેલા જૈન સાધુઓએ ધોળકાના ઉપાશ્રયમાં રહીને ગ્રંથો પ્રતિલિપિઓ અને પ્રશસ્‍િતઓ લખી હતી. વસ્તુપાલના વિદ્યામંડળમાં સોમેશ્વરનું નામ જાણીતું છે. વીર ધવલે ધોળકામાં બંધાવેલા વીર નારાયણ પ્રસાદની ૧૦૮ શ્લોકોની પ્રશસ્‍િત સોમેશ્વરે રચેલી હતી. વસ્તુપાલે પોતેજ ધોળકામાં આદિનાથનું મંદિર, બે ઉપાશ્રયો, વાવો અને પાણીની પરબ વગેરે સ્થાપત્યો નિર્માણ કર્યા હતા. ગાળામાં ધોળકામાં કેટલાયે જિનમંદિરો બંધાયા હતા.
 
 
 
 
 
મહાકાલીનું મંદિર
 
દેરાસર
 
ખાન મસ્‍િજદ
 
કલીકુંડ જૈન તીર્થ
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: